Program PIT 2018 — podatkowe odliczenie składek ZUS dla przedsiębiorcy

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, pamiętaj, że Twoje rozliczenie PIT online 2017 powinno uwzględniać nie tylko Twoje składki ZUS, ale także pracowników przez ciebie zatrudnianych. Rozlicz PIT online i przeprowadź cyfrowe odliczenie składek ZUS.

Rozliczenie PIT online 2018 przedsiębiorcy chcącego skorzystać z odliczenia podatkowego składek ZUS prezentuje dwie odrębne jakościowo sytuacje wymagające odrębnego potraktowania. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorca jest jednocześnie płatnikiem składek za pracowników przez siebie zatrudnionych oraz składek za siebie, oraz współpracujące z nim osoby.

W przypadku składek wpłacanych na konto pracownika pracodawca pobiera jedną z części składek z wynagrodzenia pracownika brutto...

Czytaj więcej

Repetytorium PIT online: PIT 37 online, PIT 36 online, PIT 28 online

Choć termin składania deklaracji podatkowych powoli dobiega końca (przed nami jedynie kilka ostatnich kilka tygodni) dla sporej części podatników w Polsce rozliczenie PIT to wciąż obowiązek, z którym dopiero będą musieli się zmierzyć. Nie od rzeczy będzie więc przypomnieć o podstawowym wyborze, jakiego będą musieli dokonać — wyborze odpowiedniej dla swojej sytuacji podatkowej deklaracji PIT.

Podejmując rozliczenie PIT online, możemy mieć pewność, że przygotujemy nasze zeznanie nawet w trakcie kilku ostatnich minut przed upływem terminu rozliczenia z urzędem skarbowym...

Czytaj więcej

2017 online i zwrot nadpłaty podatku dochodowego

Wbrew pozorom wygenerowanie zeznania podatkowego poprzez program do PIT 2017 nie ma na celu zapłaty jeszcze jednego podatku. Roczna deklaracja służy zadeklarowaniu przed urzędem skarbowym wszelkich wydarzeń w czasie trwania roku podatkowego, które mogły skutkować przychodami. PIT 2017 program służy także wykazaniu zapłaconych zaliczek na PIT podatek oraz rozliczeniu odliczeń i ulg, które przysługują podatnikowi. W efekcie tego wszystkiego często zdarza się, iż organy administracji podatkowej nie żądają od nas żadnej dodatkowej zapłaty podatku, co więcej zwracają nam kwoty, które nadpłaciliśmy w zaliczkach PIT.

Jeżeli program do rozliczania PIT wykaże, że w czasie trwania wskazanego roku podatkowego wpłaciliśmy więcej zaliczek, niż stanowi roczna wartość zobowią...

Czytaj więcej

Zbliżając się do ostatecznego terminu rozliczenia podatkowego PIT 2017…

Wśród dwóch lub trzech sposobów na przeprowadzenie rocznego rozliczenia podatkowego polecamy najnowszy PIT 2017 — elektroniczne rozliczenie fiskalne oferuje znaczne udogodnienia, nad którymi współczesny polski podatnik nie powinien przechodzić obojętnie.

Cykliczna coroczna powinność podsumowania dwunastu miesięcy naszej aktywności ekonomicznej w kolumnach trudnych do przełożenia na codzienny język większości z nas tradycyjnych formularzy z urzędu skarbowego, nie należy do szczególnie wyczekiwanych elementów życia obywatelskiego. Dodatkowa odpowiedzialność wobec organów administracji państwowej za ewentualne pomyłki i niedopatrzenia w naszych deklaracjach dopełnia jedynie obrazu szczerej niechęci, jaką wielu z nas żywi do podatków...

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT online 2017 i wsparcie podatkowe dla polskich rodzin

Optymalizacja procesu przygotowania rocznego zeznania podatkowego oferowana przez rozliczenie PIT 2017 online dotyczy wszystkich grup podatników. Jednak rodziny oraz osoby mające pod swoją opieką dzieci mogą liczyć w tym roku na dodatkowe uproszczenie formalności pamiętanych z lat poprzednich w efekcie nowelizacji przepisów podatkowych.

W konsekwencji zainaugurowanych w tym roku a wprowadzonych w roku 2016 modyfikacji zasad rozliczenia PIT 2017 online, rodziny w Polsce zostały zwolnione z konieczności niektórych wpisów w deklaracji. To z kolei oznacza, że PITy 2017 będą dla tej grupy podatników znacznie mniej czasochłonne i prostsze. Chodzi przede wszystkim o zwolnienie z podatku świadczeń przyznawanych na dzieci (np. subwencja do przedszkoli i żłobków)...

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT 2017 online dla rencistów

Podobnie jak inni podatnicy, także renciści oraz emeryci muszą składać roczne zeznania podatkowe. Należy pamiętać o dopełnieniu tego obowiązku. Najprostsze oczywiście jest rozliczenie pit online 2017.

Wszyscy renciści, ponieważ otrzymują dochody, powinni złożyć zeznanie podatkowe. W takim przypadku rozliczają się oni na podstawie dostarczonego mu przez placówkę będącą organem rentowym — PIT 40A. Znajdują się tam wykazane jego roczne dochody oraz zaliczka odprowadzana na podatek, przez płatnika, którym jest w tym przypadku sam organ rentowy wydający to zaświadczenie. Na podstawie wyszczególnionych danych, renciści, a także analogicznie — emeryci powinni wypełnić swoje PITy 2017...

Czytaj więcej

PIT online jego trzy podstawowe odmiany: PIT 37 online, PIT 36 online, PIT 28 online

Trzy najbardziej znane liczby w świecie polskiego PIT to jednocześnie trzy odmienne drogi regulowania należności podatkowych z państwem. Każdą z nich z powodzeniem podjąć można za pomocą oprogramowania PIT online.

Nowoczesne oprogramowanie PIT online w dużym stopniu ułatwia podatnikowi wybór właściwej dla niego deklaracji podatkowej. Standardem jest już tzw. kreator zeznania podatkowego, który w oparciu o kilka podstawowych informacji sugeruje właściwy w danych okoliczność formularz podatkowy. Wciąż jednak zdarzyć się może, iż niezbędnym będzie przygotowanie kilku różnych deklaracji dla danego podatnika w tym samym roku podatkowym...

Czytaj więcej

Ulgi i odliczenia w PIT 2017 online: zwrot bezzasadnie uprzednio pobranych świadczeń

Podatnik jest uprawniony do subtrakcji od osiągniętego dochodu dokonanych przez siebie zwrotów świadczeń, które były nienależnie pobrane we wskazanym roku podatkowym łącznie z podatkiem dochodowym, jaki w efekcie tych świadczeń został odprowadzony.

Wśród wielu ulg i odliczeń, jakie umożliwia nam program do PIT 2017 są również i takie, które stanowią zabezpieczenie przed ewidentną stratą, jaką moglibyśmy ponieść w wyniku standardowego zastosowania mechanizmów rozliczeń podatkowych do wyjątkowej sytuacji. Jedną z takich niestandardowych sytuacji jest zwrot uprzednio pobranych świadczeń...

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT 2017 online i świadczenia finansowe na rzecz rodziny zwolnione z podatku dochodowego

Obok niezwykle popularnego w ostatnim roku podatkowym świadczenia wychowawczego „500 plus” podatnicy wychowujący dzieci mają dostęp do szeregu innych świadczeń rodzinnych wypłacanych bez obciążenia podatkiem dochodowym a tym samym niepodlegających konieczności rozliczenia przez wybrany program PIT 2017.

Nasze rozliczenie PIT 2017 online nie powinno uwzględniać następujących świadczeń rodzinnych z uwagi na ustawowe wyłączenie ich z zakresu obowiązywania  dochodowego podatku od osób fizycznych:

  • świadczenia dla rodzin wypłacane w rezultacie przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych: zasiłek rodzinny łącznie z wszelkimi dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne (świadczenie pielęgnacyjne właściwe, zasiłek opiekuńczy specjalny, zasiłek pielęgnacyjny), jednorazowa gminna z...
Czytaj więcej

PIT 2017 online — obowiązki podatnika (2)

Jakkolwiek by program do PIT 2017 nie ułatwiał nam wypełniania naszych podatniczych obowiązków, powinniśmy je przede wszystkim znać — znajomość ich jest pierwszym krokiem do właściwego się z nich wywiązania.

Podejmując rozliczenie PIT online 2017, łatwo możemy ulec złudzeniu, że aplikacja podatkowa przejmuje niejako na siebie cały ciężar pracy wymaganej przez organa podatkowe od podatnika. Cóż, w niemałym stopniu jest to prawdą, jednak musimy pamiętać, że program podatkowy sam przez się nie może nas w stu procentach reprezentować przed fiskusem. Poza doraźnym obowiązkiem rocznego rozliczenia, którego najnowszą manifestacją będą PITy 2017, spoczywa na nas, jako na podatnikach szereg obowiązków o bardziej uniwersalnym charakterze...

Czytaj więcej